RELIEVE YOUR DIGITAL HEADACHE

TWYCIS BIEDT HOOGWAARDIGE SOFTWARE OPLOSSINGEN

TWYCISBUSINESS COMPANIONS IN THE DIGITALREVOLUTION

DOORDAT SOFTWARE STEEDS MEER OPSCHUIFT NAAR DE KERN VAN DE ORGANISATIE GROEIT DE VRAAG NAAR HOOGWAARDIGE SOFTWARE

Juist terwijl er een tekort is aan experts om deze vraag te kunnen opvangen. Doordat software steeds belangrijker wordt, is ook de behoefte aan grip steeds groter. Maar hoe doe je dat? En hoe leid je de projecten die daar in een hoog tempo uit ontstaan in goede banen?

Een uitdagende en vaak complexe opgave. Want we zien nog steeds dat ‘the business’ en IT elkaars taal niet spreken. Om die twee werelden bij elkaar te brengen is een bruggenbouwer nodig. Een partner, die de kunst verstaat om IT en business met elkaar te laten samenwerken. We werken met een eenduidig en consistent vertrekpunt. Eén ambitie. Eén taal. Eén team.

“De enige projectmanager die zijn resultaten wel behaalt! Met software van eersteklas kwaliteit en opgeleverd langs een gedegen en voorspelbaar proces…en toch agile”, dat is onze ambitie.

“Twycis overziet de complexiteit en biedt een totale oplossing voor het gehele bedrijfsproces. Werken met hen is serious fun! Wendbaar en gedisciplineerd. Een combinatie die ik tot nu toe nergens heb kunnen vinden.”

— Bob Mantel, Projectleider TenneT

Services

DE HAPPY SPRINT MACHINE

IN HET HART VAN TWYCIS KLOPT DE HAPPY SPRINT MACHINE. DE MACHINE WAAR SOFTWARE-PROJECTEN 100% VOORSPELBAAR WORDEN GEREALISEERD.

Happy Sprint Machine
Waarom Happy? Omdat iedere sprint 100% volgens verwachting wordt opgeleverd: iedere twee weken een blije opdrachtgever en ook blije ontwikkelaars. Er is niets mooiers dan te krijgen wat je vroeg en te geven wat er verwacht wordt, zeker in complexe IT projecten.

Service centers
Van grote JAVA platforms tot eenvoudige apps wordt hier de software gebouwd. Onze Sprint Machines met meer dan 600 senior software developers en kwaliteitsprofessionals bevinden zich in Oost-Europa. Door gebruik te maken van deze service centers, kan er gekozen worden voor de meest passende technologie en worden we niet beperkt in beschikbaarheid van de ontwikkelcapaciteit. De Sprint Machine werkt maximaal effectief volgens door de ISO-gecertificeerde Twycis-methode.

Business Guidance
Onze business companions hebben de ervaring om de wensen snel te kunnen doorgronden en in perspectief te kunnen plaatsen. Luisteren naar de vraag achter de vraag, om vervolgens te komen met oplossingen die werken. We zijn zo brutaal om niet altijd klakkeloos te leveren wat er gevraagd wordt. Liever leveren we wat er nodig is, ook als dat afwijkt van de vraag.

Onze klant heeft te maken met een snel veranderende omgeving en het development team wordt tegelijkertijd afgerekend op foutloze code en een probleemloze werking tot in de kleinste details. Dat zijn de twee dingen die botsen. Twycis heeft bewezen die uitdaging aan te kunnen.

Het development team wordt gevoed met een eenduidig en glashelder kader om hen in staat te stellen iedere sprint 100% volgens verwachting op te leveren.

Digital Guidance
De professionals van Twycis beschikken allemaal over meer dan 25 jaar ervaring in digitalisering. Die ervarenheid maakt Twycis tot een excellente gids in het ogenschijnlijke doolhof van IT.

De professionals van Twycis houden ervan om met de voeten in de modder te staan, bouwden als ondernemers innovatieve platforms en gaven leiding aan diverse teams en vakdisciplines. Zo kunnen ze de vertaalslag van behoefte naar techniek beter maken: de oplossingen worden ontworpen vanuit uw bedrijfsproces en vanuit state-of-the-art technologie.

Twycis biedt een breed palet aan services, op maat gemaakt voor het vraagstuk van iedere organisatie. Onze business companions lossen de complexe digitale puzzel met en voor u op.


Services

WATERFALL, AGILE, OR…TWYCIS

DE TWYCIS-METHODE STAPSGEWIJS

We believe in the best of both worlds.

De Twycis-methode heeft het beste van twee werelden weten te combineren, wat het ontwikkelproces voorspelbaar en tegelijkertijd wendbaar maakt.

Het hoge tempo van verandering is één van de grootste IT uitdagingen vandaag de dag. Ook voelen veel organisaties de druk om de IT-kosten te verlagen en tegelijkertijd de voorspelbaarheid van deze kosten te vergroten. Een voorspelbaarheid die agile methoden niet hebben kunnen bewijzen. Veel agile teams verzanden in ongedisciplineerdheid, slechte voorbereiding en heel veel kostbaar re-work. Dit geeft agile een slechte reputatie, waardoor de grote voordelen ondersneeuwen. De Twycis-methode doet het anders: militaire striktheid en discipline zorgen voor zowel voorspelbaarheid als wendbaarheid.

Life is what happens while you are making other plans
John Lennon zong het al: onverwachte gebeurtenissen, nieuwe wet- en regelgeving en wijzigende plannen zijn een realiteit van dit moment. Dus al is het van groot belang dat het werk gedetailleerd wordt voorbereid en gedisciplineerd wordt uitgevoerd, er kunnen doorlopend wijzigingen in de plannen optreden. De Twycis-methode houdt hier rekening mee door elke twee weken een werkende release op te leveren en een complete herschikking van de prioriteiten mogelijk te maken.

Dus komt er een coronacrisis of een privacywet binnenvallen die alle plannen ondersteboven gooit? Geen probleem, de Twycis-methode is agile genoeg om het op te vangen.

About you

WENDBAAR EN IN CONTROL BLIJVEN

Bent u al langere tijd op zoek naar een totaaloplossing voor software? En behoort u tot de grotere overheden of het topsegment?

Dan stelt u hoge eisen aan de kwaliteit, wendbaarheid en het onder controle houden van de lopende IT projecten. Zowel in tijd en kosten als menskracht.

Een dergelijk vraagstuk resulteert bijna altijd in buitengewoon complexe puzzels. Een puzzel, waar een wirwar aan systemen, processen en mensen ontvlochten moet worden. Juist dat vraagt om een pro-actieve methode die dergelijke complexiteit aankan. Een methode die tegelijk gedisciplineerd en wendbaar is. Potentiële klanten die zoeken naar een senior business companion, knowhow en verbindend leiderschap komen ons tegen. Wij zijn in ons element wanneer wij voor opdrachtgevers werken die net als wij hechten aan persoonlijk contact, vindingrijkheid en geen uitdaging te groot vinden.

About us

HET TWYCIS TEAM

TWYCIS BESTAAT UIT EEN TEAM VAN SENIOR IT- EN BUSINESS CONSULTANTS. MET IEDER ZIJN EIGEN EXPERTISE ZIJN ONZE MENSEN MET RECHT BRUGGENBOUWERS TE NOEMEN TUSSEN BUSINESS EN IT. ZIJ ONDERSCHEIDEN ZICH BINNEN DE WERELD VAN IT MET HUN AANPAK DOOR STRAKKE DISCIPLINE EN WENDBARE OPLOSSINGEN TE BIEDEN.

Om een project van hoge kwaliteit te leveren staat onze zogeheten ‘Happy Sprintmachine’ in Oost-Europa. Door gebruik te maken van deze services centers kan altijd gekozen worden voor de meest passende technologie.

Deze beschikbare ontwikkelcapaciteit van ruim 600 man sluit daarom altijd aan bij het vraagstuk dat speelt.

HET TWYCIS KWALITEITSSYSTEEM

TWYCIS HEEFT KWALITEIT HOOG IN HET VAANDEL, AL IN HET EERSTE JAAR IS ZIJ ISO9001 GECERTIFICEERDOOK HAAR PARTNERS WOREN GESELECTEERD OP BASIS VAN CERTIFICERING.

Join us

WERKEN BIJ TWYCIS

Onze collega’s werken vooral aan complexe vraagstukken waardoor zij in staat moeten zijn om het hoofd koel te houden. Zij zijn goed georganiseerd en behulpzaam. Door hun sterke zelfbewustzijn en levenservaring is rust en kalmte een grondhouding van de Twycis-er. Tegelijkertijd is het hebben van ‘serious fun’ de smeerolie om in een flow met elkaar te kunnen werken en naar een succesvol eindresultaat te leiden. De Twycis-er is communicatief sterk en verkoopt geen nonsens. Vanuit de inhoud maar ook als mens is hij of zij wezenlijk geïnteresseerd in zijn klanten, partners en collega’s.

Een Twycis-er is in staat om in moeilijke situaties de angel eruit te halen. Laat situaties niet escaleren maar weet op een juiste manier de dynamiek in processen te bewaren of te versnellen waar nodig. Er vindt altijd afstemming plaats met de gesprekspartner die vervolgens meegenomen wordt in het verhaal. Met overtuigingskracht en in alle rust straalt de Twycis-er de ‘autoriteit’ uit om mooie en complexe projecten naar een succesvol resultaat te brengen.

Geboeid geraakt door Twycis? Stuur ons een bericht en geef aan waar je naar op zoek bent. Uiteraard zijn we bijzonder geïnteresseerd in wat jij als persoon te bieden hebt als aanvulling op ons team. Wanneer er concrete vacatures zijn tref je deze hieronder aan. Maar staan ze niet vacant, dan bieden wij graag een opening voor contact.

Bel gerust met onze HR Manager Marian van ’t Hof
+31 6 34 11 59 10 of mail naar info@twycis.com.

About us

KERNWAARDEN VAN TWYCIS

Team-up
Onze professionals zijn invoelende bruggenbouwers tussen business en IT. Aimabele Business Companions die werken in teams met serious fun.

Craftsmanship
Wij bieden eersteklas software die de business verbetert en versterkt. De oorspronkelijke vraag is niet per definitie leidend, we bouwen liever wat daadwerkelijk nodig is.

Ingenious
In complexe of onoverzichtelijke situaties raken onze professionals snel de kern. Met vindingrijkheid en scherpzinnigheid.

In Control
Controle houden vraagt om gedisciplineerd werken met een eenduidige methode. En dat in een wereld die geen moment stilstaat.

Bezoekadressen

Twycis Hoofdkantoor
Noorderweg 2
1221 AA Hilversum

Arnhems Buiten B02
Utrechtseweg 310
6812 AR Arnhem

Parkeren

Op beide locaties, ontvangen we je graag op ons sfeervolle kantoor of in onze eigen bar. In Hilversum zijn er betaalde parkeerplaatsen voor de deur van ons kantoor, inclusief elektrisch laden. Onbetaald parkeren kan in de directe omgeving van de Simon Stevinweg op 5 minuten loopafstand.