High-level, maar zeer grondige analyse van het vraagstuk. Op hoog abstractieniveau, maar wel degelijk volledig en grondig, wordt het te bouwen systeem in kaart gebracht aangaande de betrokken bedrijfsprocessen en het ontwerp. In tegenstelling tot ‘gewone’ agile-projecten, werken wij vooraf de high-level requirements uit van het gehele systeem, waardoor we precies weten wat de scope moet zijn en waar de uitdagingen voor de realisatie zitten. Dit stelt ons in staat om prioriteiten te bepalen vanuit uw business belang, in plaats van vanuit de techniek. Eenvoudig gezegd: waar anderen het project faseren van makkelijk naar moeilijk (“laten we eerst maar de gedeeltes uitwerken die we al begrijpen”), beginnen wij de realisatie liever met de onderdelen die voor de klant het belangrijkst zijn. Om dit te kunnen doen is een goede voorbereiding in de volle breedte nodig.